Blog

Rodzaje implantów piersiowych

Przygotowując się do operacji piersi, w pierwszej kolejności warto zaznajomić się, jakie implanty piersiowe będą idealne. Obecnie na rynku istnieje wiele typów wypełnień biustu, które różnią się między sobą przede wszystkim kształtem, rodzajem wypełnienia, profilem czy innymi czynnikami. Bogata oferta rynkowa wynika z tego, że plastyczne operacje piersi nalezą do najczęściej wykonywach zabiegów na świecie. 

względu na różnice parametrów, każdy implant piersi jest zbudowany z zewnętrznej torebki (pokrycia) wykonanej z polimeryzowanej gumy silikonowej, gwarantującej jego sprężystość i wytrzymałość. Dla większego bezpieczeństwa torebka ma jeszcze jedną, wewnętrzną warstwę. Zapewnia ona odporność na rozerwanie i zapobiega przenikaniu cząsteczek z wnętrza implantu do organizmu pacjentki.

Rodzaje implantów piersiowych 

Aby zapewnić atrakcyjny wygląd piersi, należy dokładnie przeprowadzić dobór implantów, który jest procesem uwarunkowanym wieloczynnikowo. Bierze się pod uwagę obecną wielkość i kształt biustu, szerokość i rozstawienie piersi oraz obwód klatki piersiowej. Najpopularniejszym rodzajem implantów piersiowych są implanty silikonowe.

Powierzchnia 

Powierzchnia pojedynczego implantu piersi może być gładka lub teksturowana, jak również pokryta tytanową powłoką. Implanty piersiowe o gładkiej powierzchni nie cieszą się obecnie zbyt dużą popularnością i uchodzą za przestarzały i powoli wychodzący z użycia rodzaj implantu. Powierzchnia teksturowana ma zapewnić implantowi wrażenie „aksamitności” w dotyku. Dzięki temu, że powierzchnia nie jest idealnie gładka, implant lepiej zrasta się z piersią i nie zmienia swojego miejsca położenia. Implanty piersiowe z powłoką tytaniczną są bardzo dobrze tolerowane przez organizm. Dlatego też powłoka tego rodzaju ma szansę na zastąpienie dotychczas używanego poliuretanu. 

Implanty piersiowe – rodzaj wypełnienia

Wyróżniamy trzy rodzaje wypełnienia implantów piersiowych:

  • Silikon spoisty – najpopularniejszy rodzaj wypełnienia, uważany za najlepiej imitujący strukturę ludzkiego ciała. Spoistość cząsteczkowa żelu silikonowego umożliwia zachowanie kształtu implantu. Obniża również ryzyko przepuszczenia mikrocząsteczek silikonu przez torebkę i zapobiega wyciekaniu silikonu w przypadku ewentualnego rozerwania osłonki.
  • Roztwór soli fizjologicznej – zastosowanie implantu piersiowego o tym wypełnieniue pozwala na wykonanie minimalnego cięcia chirurgicznego. Najpierw bowiem wkłada się implant, a potem napełnia się go roztworem.
  • ekspandery Bakera – implanty piersi z wypełnieniem kombinowanym. Wszczepienie polega na tym, że do piersi pacjentki za pomocą niewielkiego nacięcia wprowadza się implant wypełniony częściowo żelem silikonowym. Po umieszczeniu go w docelowym miejscu, dopełnia się roztworem soli fizjologicznej.

Implanty piersiowe a ich profil

Profil implantu to miara, która mówi o tym na ile centymetrów pierś zostanie wypchnięta do przodu. Pozwala to na bardziej indywidualne dopasowanie poszczególnego implantu piersi do każdej z pacjentek. Obecnie wyróżniamy następujące profile implantów: 

  • niski – odpowiedni dla kobiet o szerokiej klatce piersiowej, które nie chcą mieć zbyt dużego powiększenia, 
  • średni,
  • wysoki i bardzo wysoki – przeznaczony jest dla kobiet o stosunkowo wąskich klatkach piersiowych, które oczekują znaczącego rezultatu zabiegu. 

Podsumowanie 

Obecnie stosowane implanty piersiowe nie wymagają wymiany, o ile kobieta sama nie zechce poddać się kolejnej operacji lub nie wystąpiły powikłania po zabiegu. Operacje piersi to obecnie jedne z najczęściej wykonywach zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej. Popularność implantów piersiowych sprawia, że bardzo wielu producentów oferuje szeroką gamę modeli. Protezy mogą różnić się nie tylko kształtem, substancją wypełniającą, rodzajem wykorzystanych materiałów, ale również długością udzielanej gwarancji i ofertą dodatkowych udogodnień dla pacjentek. Warto o tym wiedzieć jeszcze przed podjeciem decyzji o zabiegu.