Klauzula RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). W związku z wejściem w życie RODO przedstawiamy informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska „PROFILMED” Łucki Zbigniew, ul. Józefowska 114A/22, 40-145 Katowice, NIP: 634-173-26-87

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w zakresie pomocy lekarskiej i w celu korzystania z usług medycznych.

W celu zapewnienia:

  • bezpieczeństwa wykonywanych usług potrzebujemy informacji o stanie Państwa zdrowia, wieku, wzroście, masie ciała i wykonywanym zawodzie,
  • kontaktu z Państwem i możliwości przekazania informacji potrzebujemy imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu email,
  • możliwości wystawienia recepty lub uzupełnienia dokumentacji medycznej potrzebujemy imienia, nazwiska, PESEL, adresu zamieszkania oraz w przypadku wystawienia zwolnienia dodatkowo danych Państwa pracodawcy,
  • możliwości przekazywania informacji osobom przez Państwa upoważnionym potrzebujemy imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu email osób upoważnionych oraz potwierdzenia możliwości wykorzystania tych danych przez osobę upoważnioną.

Państwa dane osobowe i dotyczące stanu zdrowia mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawa do przetwarzania danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może uniemożliwić prawidłowe wykonanie usług i odmowę ich wykonania. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, to jest 20 lub 30 lat.