O mnie

Urodziłem się w 1968 roku w Gliwicach. W 1994 roku ukończyłem Śląską Akademię Medyczną obecnie Uniwersytet Medyczny. Cała moja droga zawodowa jest związana z placówkami medycznymi regionu. Przez cztery lata pracowałem w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, a następnie przez czternaście lat w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu, gdzie przez osiem lat pełniłem funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej.

Od czasu rozpoczęcia edukacji medycznej na studiach na Wydziale Lekarskim szukam najlepszych i najbardziej efektywnych dróg mojego rozwoju zawodowego. Dlatego też już na studiach podejmowałem wiele działań, które miały pomóc mi w poznaniu międzynarodowych standardów leczenia pacjentów. Stąd też moje wyjazdy do zagranicznych placówek zagranicznych m.in. do Selly Oak Hospithal and Queen Elizabeth Hospithal w Birmingham. Cztery lata po ukończeniu studiów w roku 1998 uzyskałem specjalizację pierwszego stopnia z zakresu chirurgii ogólnej, a w roku 2003 specjalizację drugiego stopnia w tym obszarze.

Następnie odbyłem liczne staże i praktyki krajowe i zagraniczne, co pozwoliło mi w 2007 roku uzyskać tytuł specjalisty z zakresu chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej. Po uzyskaniu specjalizacji kontynuowałem moją współpracę z licznymi ośrodkami medycznymi i badawczymi.

W tym celu jestem aktywnym członkiem The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), jak również European Burn Associastion. Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, oraz Towarzystwa Chirurgów Polskich. Współpraca w ramach tych stowarzyszeń pozwala mi na ciągły dostęp do aktualnych informacji i światowych zaleceń w zakresie leczenia pacjentów, wymianę doświadczeń między różnymi Ośrodkami medycznymi za pomocą spotkań wizytacji oraz transmisji video-operacji.

Doskonaląc swoje kompetencje jestem również uczestnikiem wielu badań naukowych i projektów, których celem jest zaoferowanie pacjentom jeszcze lepszych i bardziej skutecznych metod leczenia. Ostatni mój projekt badawczy był projektem obejmującym cztery kraje na różnych kontynentach, a dotyczył sposobów walki z bliznowcami skóry, które często są problemem kobiet po „cesarskim cięciu”. Badania prowadzone były przez amerykańską firmę Halcion. W ramach tych badań mogłem wymieniać doświadczenia ze specjalistami z całego świata, ucząc się najlepszych rozwiązań, które później stosuję w codziennej praktyce lekarskiej.

Wszystkie moje działania zawodowe mają na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności, które mogą pomóc w leczeniu moich pacjentów. Jestem osobą chętnie podejmującą wyzwania, które mają na celu dobro moich pacjentów.

Poniżej przedstawiam przegląd ważnych dla mnie dyplomów z warsztatów i konferencji zawodowych, w których miałem możliwość uczestniczyć.