Blog

Rzymski profil, czyli o nosach i naszych kompleksach

garbaty nos

Nos pełni ważną rolę w naszym organizmie. Jako składowa naszego układu oddechowego ma na celu ogrzanie powietrza oraz nadanie mu odpowiedniej wilgotności. Z drugiej strony nos jest swego rodzaju filtrem powietrza, którym oddychamy. Odpowiednia budowa nosa uniemożliwia bakteriom i wirusom wnikanie w głąb naszego organizmu. To właśnie w nosie zaczyna się proces odpornościowy, który ma na celu zneutralizowanie patogenów. Nos jest również miejscem, w którym działa jeden z naszych zmysłów – zmysł węchu. Choć nasz węch nie jest tak dobrze rozwinięty jak u psów, to ogrywa on ważną rolę. Pozwala nam wstępnie stwierdzić, czy dany produkt spożywczy jest zdatny do spożycia oraz ocenić czy powietrze, którym oddychamy, jest odpowiednie. Nos, oprócz swojej fizjologicznej funkcji, pełni również niemałą rolę estetyczną. To na nosie przecież koncentruje się uwaga naszego rozmówcy. To nos, będący w centralnej części twarzy skupia jak w soczewce wzrok otoczenia. Tym samym wiele z nas jest niezadowolonych z jego kształtu, którego przykładem jest garbaty nos. 

Czym są kompleksy?

Kompleks to często używane słowo, niemniej jednak nierzadko traci ono na znaczeniu. Wiele z nas spotyka się z sytuacją, w której trzeźwa ocena sytuacji jest określana przez innych jako kompleks. Czym jest więc kompleks? Czy jest to pojęcie społeczne, czy też ma miejsce w nowoczesnej medycynie? Według słownika języka polskiego kompleks to zespół wyobrażeń oraz pragnień tkwiących w podświadomości człowieka, które to nie są przez niego akceptowane. Przykładem kompleksów jest na przykład niechciany garbaty nos lub rozstępy. Mieć kompleksy na punkcie rozstępów oznacza mniej więcej tyle, co wstydzić się ich, a tym samym unikać sytuacji, w których ktoś je widzi. Co ciekawe, w języku angielskim mówi się bardziej o sytuacji, w której ktoś jest niepewny danej części swego ciała. Jest to dość trafne określenie naszych rozterek oraz obaw związanych z wyglądem. Z jednej strony boimy się, że wyglądamy źle, a z drugiej strony boimy się, że inni postrzegają nas przez to źle. Kompleksy są więc połączeniem tego, co widzimy w lustrze i tego, czego oczekujemy od własnego ciała oraz co postrzegamy jako piękne. Warto zaznaczyć, że kompleksy nie muszą mieć obiektywnych podstaw, ale nie sprawia to, że osoba z danym kompleksem ma mniejszy problem.

garbaty nos

Wizerunek własnego ciała i twarzy

Obraz własnego ciała i twarzy to subiektywny oraz niezwykle złożony temat. Wizerunek własnego ciała, choć nierzadko uznawany za fanaberię czy wymysł, jest częścią składową naszej osobowości. To, jak postrzegamy nasz wygląd wynika z wielu czynników takich jak:

  • naszych przekonań,
  • naszego postrzegania piękna,
  • własnych, często niewyrażonych potrzeb,
  • uczuć oraz przeżyć osobistych,
  • identyfikowania cech fizycznych z cechami psychicznymi (na przykład tężyznę fizyczną identyfikujemy nierzadko z silną psychiką).

Należy zauważyć, że zaburzenia postrzegania własnego ciała są częste. Niektóre choroby, takie jak anoreksja i bulimia, są równocześnie przyczyną i efektem głęboko zakorzenionego niezadowolenia z własnego ciała. Niska samoocena może prowadzić do wielu negatywnych skutków. Najczęściej mówi się o wycofaniu społecznym, depresji, a nawet o gorszych wynikach szkolnych i zawodowych. Nic dziwnego, wizerunek naszego własnego wyglądu odbija się na naszym stylu myślenia oraz postępowania. Osoby, które oceniają siebie same jako brzydkie, są mniej skłonne do brania czynnego udziału w życiu społecznym. 

garbaty nos

Korekta nosa – niemały zabieg, duży efekt

Operacja plastyczna nosa należy do najczęściej wykonywanych zabiegów przeprowadzanych w ramach chirurgii plastycznej. Dzięki korekcji nosa możemy się pozbyć niechcianego wyglądu omawianej części ciała. Takim przykładem jest garbaty nos. Korekta nosa, wykonywana ze wskazań laryngologicznych, pozwala również stać się wolnym się wielu schorzeń. Operacja nosa polega najczęściej na usunięciu części zbyt uwydatnionej kości nosowej. Pozwala to nadać mu bardziej smukły kształt. Możliwe jest również skrócenie czubka nosa. Korygując nos, można zmienić na odpowiednią zbyt małą odległość między dziurkami nosowymi oraz szpiczasty lub zbyt gruby koniec nosa.