Blog

Jaka jest rola psychodietetyka w leczeniu otyłości?

rola psychodietetyka w leczeniu otyłości

Otyłość to choroba cywilizacyjna, postępująca i determinowana wieloma czynnikami. W sytuacji niepodjęcia leczenia może prowadzić do niepełnosprawności w zakresie funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego. Choć w obecnych czasach posiadamy coraz większą świadomość zdrowotną- liczba osób otyłych nadal rośnie. Leczenie istotnie nadmiernej masy ciała obejmuje wiele działań. Mowa tu przede wszystkim o wprowadzeniu odpowiedniej diety i zwiększeniu aktywności fizycznej. Obecnie w terapii otyłości kładzie się uzasadniony nacisk również na wsparcie psychologiczne.

Jak jest rola psychodietetyka w leczeniu otyłości?

Początek, każdej współpracy terapeutycznej z pacjentem otyłym opiera się na nauce akceptacji swojego ciała i aktualnego stanu. Jest to kluczowy aspekt w sytuacji, kiedy dana osoba ma poczucie kompletnej utraty kontroli nad własnym ciałem.

otyła osoba u lekarza

Praca psychodietetyka w leczeniu otyłości obejmuje:

-Zwiększenie samoświadomości oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości pacjenta.

-Motywowanie do podjęcia leczenia i do utrzymania osiągniętych rezultatów.

-Kształtowanie nowych umiejętności (np. asertywności, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, rozładowywania emocji).

-Tworzenie przekonań ułatwiających zmianę nawyków żywieniowych.

-Diagnoza i leczenie psychospołecznych przyczyn otyłości.

-Diagnoza i leczenie schorzeń współistniejących z otyłością.

Jeżeli zrozumiemy podstawowe mechanizmy, które odpowiadają za nieprawidłowe zachowania żywieniowe, łatwiej będzie nam zmienić nawyki, przyjąć nowy styl życia i trwale schudnąć. Zmiana podejścia do aspektu jedzenia oraz wypracowanie zdrowych mechanizmów radzenia sobie w niesprzyjających warunkach mogą pomóc w trwałym pozbyciu się kilogramów.

otyły mężczyzna

Przykłady wykorzystywanych metod psychodietetycznych

Najczęściej wykorzystywaną metodą terapeutyczną w pracy nad redukcją masy ciała jest terapia poznawczo- behawioralna. Technika ta zakłada, że dzięki zmianie sposobu myślenia osoba może zmienić swój system wartości, a to z kolei powoduje zmianę jej zachowania i utrwalonych mechanizmów postępowania (np. kompulsywne objadanie się w trakcie stresu).

Inną uznaną techniką jest terapia psychodynamiczna, w której ważne jest nawiązanie szczerej relacji z terapeutą. Ma ona na celu uświadomienie i nazwanie uczuć, analizę przebytych doświadczeń, relacji i konfliktów wewnętrznych.

Terapeuci systemowi natomiast uważają, że problemy jednostki nie są rozpatrywane w oderwaniu od ich otoczenia społecznego, ale są wynikiem interakcji i dynamiki wokół niej. Terapia systemowa ma na celu identyfikację i zrozumienie wzorców komunikacji, relacji i zachowań, które mogą przyczyniać się do problemów w systemie. Dlatego na pewnym etapie leczenia zaprasza się do współpracy całą rodzinę i do niej kieruje określone interwencje.

Czasami stosowane są również terapie krótkoterminowe, które poszukują efektywnych rozwiązań poprzez m.in. aktywną współpracę z pacjentem, koncentrację na pożądanej zmianie, wykorzystanie wewnętrznych zasobów pacjenta czy wzmacnianie pozytywnych zachowań.

wizuyta u psychodietetyka

Psychodietetyk- kiedy warto się do niego zgłosić?

  1. Masz nadwagę lub otyłość i mimo wielokrotnych prób wdrażania zasad zdrowego żywienia nie potrafisz sobie z nią poradzić. Taka sytuacja może oznaczać, że problem leży w psychice- na przykład jedzenie służy Ci do odreagowania i tłumienia trudnych emocji i chęci poprawienia samopoczucia.
  2. Stosowałeś już wiele różnych diet i efekt końcowy jest zawsze taki sam- nic się nie zmienia. Być może masz trudności z motywacją lub cel nie jest dopasowany do Twoich możliwości. Podczas konsultacji z psychodietetykiem otwiera się przestrzeń, aby przyjrzeć się temu.
  3. Czujesz, że nie masz kontroli nad jedzeniem i swoim ciałem. W takich sytuacjach psychodietetyk wspólnie z tobą spróbuje znaleźć źródło problemu i przedstawi sprawdzone metody na jego rozwiązanie.
  4. Potrzebujesz wiedzy na temat ustalania prawidłowego celu pracy i metod, które pozwolą ci przetrwać spadek motywacji. Proces zmiany jest trudny i niejednolity oraz wymaga zarówno czasu, jak i cierpliwości. Zdarzają się podczas niego lepsze i gorsze dni. Warto być tego świadomym i przygotować sobie plan awaryjny.
  5. Borykasz się z zaburzeniami odżywiania i potrzebujesz informacji na temat dostępnych możliwości leczenia i wsparcia. Często osoby z zaburzeniami odżywiania nie wiedzą gdzie zgłosić się po pomoc oraz nie mają informacji jak takie wsparcie wygląda. Wiele z nich szuka informacji w internecie, a te nie zawsze odpowiadają rzeczywistości. Psychodietetyk w takiej sytuacji jest w stanie zapewnić Ci wsparcie psychologiczne, przekazać rzetelne dane na temat dostępnych form leczenia i wzmocnić Cię w działaniach.
  6. Chcesz pracować nad zmianą nawyków żywieniowych, jednak nie do końca masz pomysł od czego zacząć. Psychodietetyk wspólnie z Tobą ustali cel główny pracy i cele szczegółowe, które będą dopasowane do Twoich indywidualnych możliwości i zasobów oraz opracuje plan działania.

Podobne wpisy