Blog

S jak stres – skąd się bierze i jak z nim walczyć?

Stres jest nieodłączną częścią życia. Nie istnieje na świecie człowiek, który nie znałby uczucia napięcia związanego z byciem w niekomfortowej lub niebezpiecznej sytuacji. Krótkotrwałe działanie stresu jest dla organizmu mobilizujące. Problem pojawia się wtedy, kiedy stres staje się zbyt dużą częścią naszego życia, a napięcie towarzyszy nam nawet wówczas, kiedy nie znajdujemy się bezpośrednio w stresującej sytuacji.

Stres – przyczyny i źródła

Stres jest stanem dyskomfortu psychicznego, ale także fizyczną reakcją organizmu. Pojawia się w różnych sytuacjach i dla każdego człowieka może istnieć inna przyczyna stresu. Stres jest najczęściej wynikiem znalezienia się w niekomfortowej sytuacji. Odpowiedni poziom stresu jest niezbędny dla normalnego funkcjonowania w wymiarze psychicznym i fizycznym. Zbyt mała ilość stresu w życiu, powoduje apatię i spadek motywacji. Po przeciwnej stronie jest zbyt duża ilość stresu w codziennym życiu, która w dłuższej perspektywie odbija się negatywnie zarówno na psychice jak i organizmie.

Źródła stresu

Każdy człowiek inaczej reaguje na sytuacje życiowe. Źródłem stresu najczęściej są zmiany – zarówno te nagłe, jak i te planowane. Utrata bliskiej osoby, zmiana miejsca zamieszkania, choroba lub też długofalowo – stres w pracy spowodowany presją, ambicją, strachem przed utratą źródła dochodu lub kompromitacją, to najczęstsze źródła stresu. W tym miejscu należy podkreślić, ze dla części ludzi powodem do stresu mogą być sytuacje, które dla większości są codziennością i nie wywierają żadnego wpływu. Może to być strach przed kontaktami z płcią przeciwną lub różnego rodzaju fobie. Źródło stresu to kwestia indywidualna.

Reakcja na stres

Reakcje na stres mają dwojaki charakter. Pierwsza z nich to reakcja fizjologiczna. W obliczu stresującej sytuacji dochodzi do zwiększonej produkcji kortyzolu i adrenaliny, czyli hormonów stresu. Bezpośrednio odczuwalną reakcją organizmu może być drżenie i pocenie rąk, palpitacje serca, problemy żołądkowe (uczucie ściśnięcia) oraz wzrost ciśnienia. Drugi rodzaj reakcji, to reakcje psychologiczne objawiające się lękiem, smutkiem, nerwowością oraz depresją i „czarnowidztwem”.

Skutki długotrwałego stresu

Człowiek szybko przyzwyczaja się do stresu. Krótkotrwały stres ma pozytywne skutki w postaci mobilizacji organizmu do działania. Długotrwałe utrzymywanie organizmu do takiej gotowości, może długofalowo bardzo negatywnie odbić się na zdrowiu człowieka. Skutkiem permanentnego stresu mogą być choroby serca, zawał, nerwice, bezsenność, niska odporność, zaburzenia erekcji lub problemy z menstruacją. Psychologiczne skutki to obniżone poczucie własnej wartości, stany depresyjne a także skutki poboczne czyli nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, unikanie kontaktów z ludźmi, czyli ogólnie – znaczne pogorszenie jakości życia.

Czy ze stresem można sobie poradzić?

Radzenie sobie ze stresem w dużym stopniu wpływa na udane życie. Człowiek, który jest pod wpływem permanentnego stresu ma problemy ze zdrowiem i z podejściem do życia. Rozgoryczenie, nerwowość i niezadowolenie z życia nie jest czymś co wpływa na uczucie szczęścia. Ludzie, którzy nie radzą sobie ze stresem dość często tracą rodziny lub popadają w nałogi. Nauczenie się radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami jest jednym z ważniejszych wyzwań jakie stoją przed nami w tym zabieganym i powodującym presję świecie. Najważniejsza jest profilaktyka. Zrelaksowany umysł lepiej poradzi sobie ze stresującą sytuacja wtedy, kiedy będzie zrelaksowany. Dbaj o kontakt z naturą, zdrowo się odżywiaj, unikaj używek, postaraj się o aktywność fizyczną, bo wysiłek rozładowuje napięcie. Ważne są także umiejętności planowania czasu. Nie sama pracą i obowiązkami człowiek żyje i Twój czas na relaks jest tak samo ważny jak czas na pracę. Osoby, które mają kłopot ze swoimi reakcjami w stresowej sytuacji mogą spróbować nauczyć się technik redukcji stresu, które systematycznie ćwiczone, pomogą zapanować nad negatywnymi reakcjami organizmu.