Blog

Zabiegi medycyny estetycznej – najczęstsze przeciwwskazania

zabiegi medycyny estetycznej najczęstsze przeciwwskazania 2

Medycyna estetyczna jest działem chirurgii i zajmuje się operacyjnym ingerowaniem w wygląd ludzkiego ciała. Każdy zabieg chirurgiczny wymaga odpowiedniej kwalifikacji pacjenta. Wyjątkiem są zabiegi ratujące życie. Niemniej, choć medycyna estetyczna znacząco podnosi jakość życia, to jej zabiegi nie są uznawane za zabiegi ratujące życie. Tym samym przed każdym zabiegiem należy omówić przeciwwskazania oraz ewentualne powikłania. Jakie są jednak przeciwwskazania do zabiegów medycyny estetycznej? Czy każda osoba z cukrzycą nie może być operowana? Czy zabiegi medycyny estetycznej mogą być przeprowadzane w czasie ciąży?

Przeciwwskazania – czym są względne, a czym bezwzględne?

W chirurgii możemy podzielić je na przeciwwskazania względne i bezwzględne. Przeciwwskazania względne to takie przeciwwskazania, które odwodzą nas od wykonania zabiegu. Nie są one jednak bezwzględnym przeciwwskazaniem do jego wykonania. W przypadku występowania przeciwwskazań względnych lekarz omawia je z pacjentką oraz szacuje potencjalne zyski i straty. Nierzadko da się usunąć przyczynę przeciwwskazania względnego. W przypadku przeciwwskazań bezwzględnych zabieg nie może się odbyć. Wynika to z faktu, że w przypadku przeciwwskazania bezwzględnego ryzyko dla pacjentki jest zbyt duże. 

zabiegi medycyny estetycznej najczęstsze przeciwwskazania

Najczęstsze przeciwwskazania

Do najczęstszych przeciwwskazań w chirurgii plastycznej zalicza się: 

  • nieunormowana lub nieleczona cukrzyca, 
  • opryszczka – mamy na myśli występowanie aktywnych wykwitów skórnych. Przebyta i wyleczona kiedyś opryszczka nie jest przeciwwskazaniem do zabiegu,
  • czynna infekcja w miejscu podania wypełniacza bądź nacięcia skóry,
  • ciąża i okres karmienia piersią,
  • stan niedożywienia – w okresie okołooperacyjnym niezalecana jest restrykcyjna dieta. Może ona prowadzić do nadmiernej utraty masy ciała oraz pogorszenia gojenia się ran, 
  • skłonność do występowania bliznowców – może ona sprawić, że efekt kosmetyczny będzie niezadowalający, 
  • choroby nowotworowe – mamy na myśli aktywne choroby, nowotworowe. Przebyta kiedyś choroba nowotworowa nie jest przeciwwskazaniem do zabiegu operacyjnego, 
  • reakcje uczuleniowe na podawany wypełniacz. Warto wspomnieć, że bycie alergikiem samo w sobie nie wyklucza przeprowadzenia zabiegu operacyjnego,  
  • wygórowane oczekiwania pacjenta lub pacjentki.
  • uzależnienie od poddawania się zabiegom.

Warto również zaznaczyć, że lekarz przeprowadzi z Panią odpowiedni wywiad, który będzie miał na celu wykrycie innych przeciwwskazań. Chęć poddania się zabiegowi medycyny estetycznej nie powinna nam przesłonić ryzyka z nim związanego. Dlatego też bardzo ważnym jest, aby być szczerym z lekarzem. Przeciwwskazaniem nie są choroby układowe takie jak toczeń czy reumatoidalne zapalenie stawów. Stosowanie leków immunosupresyjnych również nie jest uznawane za przeciwwskazanie do zabiegu chirurgii estetycznej.

Czy cukrzyk może zostać zoperowany?

Cukrzyca jest jedną z najczęściej występujących chorób. Wynika ona z niedostatecznej produkcji insuliny bądź jej nieprawidłowego działania w naszym organizmie. Prowadzi to do hiperglikemii, czyli zbyt wysokiego stężenia glukozy w naszej krwi. Hiperglikemia odpowiada za przyspieszenie procesu miażdżycowego, uszkadza nasze nerwy oraz negatywnie rzutuje na proces gojenia się ran. Wydawać by się mogło, że osoby dotknięte cukrzycą nie mogą poddawać się zabiegom chirurgicznym. Tak jednak nie jest. W przypadku cukrzycy przeciwwskazaniem do zabiegu jest cukrzyca nieunormowana. O cukrzycy nieunormowanej mówimy wtedy, kiedy wartość hemoglobiny glikowanej przekracza 8.5% lub gdy występują objawy hiperglikemii. W tym przypadku zabieg będzie musiał być odroczony do czasu unormowania wartości glukozy. Warto również zaznaczyć, że zaleca się, aby osoby przyjmujące doustne leki przeciwcukrzycowe na okres okołooperacyjny przeszły na zastrzyki z insuliny. Pozwala to lepiej zadbać o odpowiednie stężenie glukozy we krwi. 

zabiegi medycyny estetycznej najczęstsze przeciwwskazania

Czy mając choroby przewlekłe powinnam poddawać się medycynie estetycznej?

Wiele z nas choruje na choroby takie jak nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia czy też wspomniana wcześniej cukrzyca. Zabiegi medycyny estetycznej mogą się odbyć, jeżeli lekarz uzna, że choroby te nie wpłyną na zdrowie pacjentki. Należy jednak pamiętać o regularnym przyjmowaniu leków. Dobrze unormowane wartości ciśnienia krwi czy też stężenia lipidów pozwalają nie tylko na bezpieczne przeprowadzenie zabiegu, ale także na cieszenie się długim i zdrowym życiem.

Podobne wpisy