Blog

Rodzaje deformacji nosa – różnice

Jednym z popularniejszych zabiegów poprawiających urodę lub wpływających na polepszenie stanu zdrowia jest korekcja nosa. Rodzaj tego zabiegu uzależniony jest od zniekształcenia tego elementu twarzy. Czym się charakteryzują poszczególne rodzaje deformacji nosa i jakie są między nimi różnice?

Zabiegi korygujące kształt nosa

Zabieg korygujący nos dobiera się ze względu na jego zniekształcenie. Korekcja nosa kostnego polega na złamaniu kości, a następnie uformowaniu jej w pożądany przez pacjenta kształt. Zabieg ten wymaga ingerencji w część kostną. Dzięki niemu możliwe jest poprawienie asymetrii lub ustawienia nosa, a także usunięcie wgłębień lub garbów znajdujących się na nim. Operację przeprowadzamy w znieczuleniu ogólnym. Inny rodzaj zabiegu to korekcja nosa chrzęstnego, obejmuje ona jego dolną część, tę zbudowaną z chrząstki. Podczas tego zabiegu najczęściej poprawiany jest czubek – może on zostać uniesiony lub obniżony albo poszerzony, lub zwężony. Jest to zabieg mniej ingerujący w strukturę nosa niż operacja nosa kostnego, dlatego można pacjenta znieczulić tylko miejscowo.

Możliwe do poprawienia rodzaje deformacji nosa dotyczą także nosa totalnego. Jest to zabieg łączący oba powyższe – lekarz poprawia część kostną oraz chrzęstną. Dzięki totalnej korekcie nosa możliwa jest całkowita zmiana jego wyglądu, włącznie z wielkością, długością, szerokością czy rozstawieniem nozdrzy.

Istotne różnice deformacji nosa

Rodzaje deformacji nosa różnią się przede wszystkim stopniem jego zniekształcenia. U niektórych pacjentów wystarczy delikatna korekta samego czubka nosa, u innych natomiast najlepszy efekt zapewni złamanie kości i nastawienie jej na nowo lub korekta totalna. Zabieg przeprowadzany na nosie kostnym jest bardziej wymagający, ale wyraźnie zmienia jego wygląd. Konsekwencją tej operacji jest dłuższy czas rekonwalescencji niż w przypadku korekty nosa chrzęstnego. Różnica między tymi zabiegami tkwi także w cenie oraz czasie trwania. Najdroższa jest korekta nosa totalnego, najtańsza zaś nosa chrzęstnego. Również zabieg na chrząstce trwa najkrócej, zaledwie do półtorej godziny.

Przyczyny deformacji nosa

Zasadniczy rozwój wyglądu nosa odbywa się w trakcie życia wewnątrzmacicznego płodu. Po urodzeniu obserwuje się różne rodzaje deformacji. Często również w trakcie porodu dochodzi do powstania nieprawidłowego kształtu nosa, co jest spowodowane działaniem sił doświadczanych przez noworodka. W okresie przyjścia na świat tkanki budujące nos nie są dość wytrzymałe.