Blog

Na czym powinna opierać się dobra relacja chirurga plastyka z pacjentem?

O relacjach lekarz-pacjent można byłoby napisać bardzo wiele. Większość z nas przynajmniej raz w życiu znalazła się w roli pacjenta, na przykład u lekarza ogólnego. Każdy z nas ma także inne doświadczenia. Zakładając, że leczenie to nie tylko leczenie ciała, ale także uwzględnianie psychiki – relacje pacjenta z lekarzem mogą odgrywać niezwykłą rolę w całym procesie medycznym. A na czym powinna opierać się dobra relacja chirurga plastyka z pacjentem?

O relacjach lekarza z pacjentem – ogólnie

Relacje z lekarzy z pacjentami w polskiej służbie zdrowia, szczególnie w strefie publicznej, wciąż pozostawiają wiele do życzenia. Są oczywiście lekarze, którzy doskonale radzą sobie w kontaktach z pacjentami, często jednak wzajemne podejście pozostawia wiele do życzenia. Pani psycholog Agata Wytykowska w portalu poradnikzdrowie.pl, podkreśla ogromne znaczenie poprawnych relacji lekarza z pacjentem nawet na etapie podjęcia decyzji o leczeniu. Wystraszony, nieufny lub zniechęcony pacjent może zechcieć uciec zamiast poddać się leczeniu. Stosunek lekarza do pacjenta ma także znaczenie w dalszym przebiegu leczenia. Zaufanie do lekarza podnosi kondycję psychiczną, a pozytywne nastawienie ma ogromne znaczenie w całym procesie. Należy tu podkreślić, że ani sam pacjent ani nikt z otoczenia chorego nie oczekuje, że lekarz będzie terapeutą. Wystarczy empatia i zrozumienie dla emocji, strachu, wątpliwości które towarzyszą leczeniu. Lekarz także nie może emocjonalnie wiązać z pacjentami, bo to grozi szybkim wypaleniem zawodowym. W Polsce wciąż jeszcze niedostateczną uwagę poświęca się znaczeniu relacji lekarza z pacjentem, choć powoli się do zmienia.

Relacja chirurga plastyka z pacjentem

Chirurg plastyk, pośród wszystkich innych specjalizacji ma nieco odmienną rolę. Wydaje się, że celem działania chirurga plastyka jest poprawienie stanu duszy, poprzez ulepszenie ciała. Osoba poddająca się zabiegowi z zakresu chirurgii plastycznej nie jest chora w sensie fizycznym, a nawet nie może być, jeśli chce poddać się operacji. Pacjentami chirurgów plastyków najczęściej są ludzie, którzy czują potrzebę poprawienia swojego ciała i co za tym idzie – poczucia się lepiej w swojej własnej skórze. Na czym powinna się opierać dobra relacja chirurga plastyka z pacjentem?

Pacjent, nie klient

Pacjenci to także konsumenci. Nie ma co do tego wątpliwości i coraz częściej rozumieją to managerowie prywatnych placówek medycznych, którzy starają się podnosić standardy swoich usług. Lekarz, to jednak nie sprzedawca. Nie pozwala mu na to ani etyka zawodowa ani prawo. W idealnej relacji, chirurg plastyk powinien pozostać lekarzem, a pacjent – pacjentem. Musimy pamiętać, że pomimo ogromnych możliwości jakie daje nam obecnie medycyna, chirurg plastyk to nie cudotwórca, a jego gabinet nie jest sklepem z nowymi, lepszym częściami ciała. Chirurg plastyk powinien kierować się przede wszystkim dobrem pacjenta, a pacjent powinien rozumieć, że każdy zabieg wiąże się z ryzykiem.

Zaufanie

Pacjent powinien ufać swojemu chirurgowi. Zaufanie budowane jest najczęściej na etapie konsultacji. Jest to czas na cierpliwe odpowiadanie na pytania pacjenta, wyjaśnienie mu przebiegu operacji, opowiedzenie o ryzyku z nim związanym oraz wizualizację efektów. Jeśli nawiązała się dobra relacja, to lekarz ma pewność, że pacjent rozumie wszystkie zagrożenia i wskazania a pacjent ufa, że chirurg kieruje się jego dobrem, jest fachowcem i zrobi wszystko, aby efekty zabiegu były jak najbardziej satysfakcjonujące.

Szczerość

Chirurg plastyk powinien rzeczowo i klarownie opowiedzieć o przebiegu operacji i możliwych powikłaniach, ryzyku oraz wskazaniach przed i po operacji. Pacjent natomiast powinie szczerze odpowiedzieć na wszystkie zadawane pytania dotyczące stanu zdrowia, stylu życia i nawyków (lub nałogów). Zadaniem chirurga jest także skonfrontowanie oczekiwań pacjentów z rzeczywistością. Pacjent wychodząc z konsultacji nie może mieć nierealnych wyobrażeń o wyglądzie swojego ciała po operacji, ponieważ takie poczucie przyniesie mu później tylko rozczarowanie.